top of page

מדרגה שניה - "ראייה פנימית"

הראייה הפנימית במצב ערות מבוססת על התהליך הפיזיולוגי של "שנת REM" 

הנשלט על ידי התודעה. אדם יכול להפעיל ולכבות במודע את התיאוריה של שילובי מוח: לראות תרחישים, ליצור סקיצות והדמיות של תהליכים שונים.

הטכניקה המוצעת של "ראייה פנימית" הייתה נפוצה בימי קדם והייתה יכולת חובה עבור הנזירים. בסביבה חברתית, תמיד יש אחוז מסוים של אנשים שיש להם את הכישורים הללו מלידה.

חשוב והכרחי להכיר את טכניקות הבטיחות של עבודה עם ראייה פנימית על מנת לחשוף את פוטנציאל החיים העצום של הפרט. העיקרון שלנו "שלב בתיאוריה, צעד של תרגול".

תלמדו על מושגים כמו:

 • נוירונים - יש שלושה סוגים של נוירונים במוח האחראים על זיכרון, אנרגיה והתמצאות במרחב.

 • בסיס האינדיבידואליות האנושית - אנרגיה, חזון, מהות.

 • עקרון ובניית תודעה על בסיס יחידת תודעה (פיקסלים).

 • עקרון האוריינטציה של התודעה ו-10 סוגים של היווצרות אנושית.

 • עקרון הפעולה של  9 מערכות האיתות.

 • מבנה האדם ומושאי הליווי שלו (יצורים).

 • שלושת נקודות ההרכבה של האדם.

 • משמעות גוף שעווה.

 • ראייה תלת מימדית בשישה כיוונים בו זמנית.

 • שלושה כיוונים לפיתוח הראייה הפנימית.

תוכלו לפתח את הכישורים והיכולות שלכם:

 • להדליק ולכבות את הראייה הפנימית באופן עצמאי ומודע.

 • לשנות בכוונה את הצבעים בראייה הפנימית בפקודה שכלית.

 • ליצור חפצים שטחיים ונפחיים ולהיות מסוגלים לתמרן אותם בפקודה מחשבתית מודעת.

 • ליצור סוגים שונים של נוף: ים, בריזה, עננים וכו'.

 • להיות מסוגל לגעת בחפצים דוממים ובאלמטים מהטבע כמו מים. להרגיש את הרוח, הגשם, הריחות, הטעם וכו' במרחב הפנימי במודע בפקודה הנפשית.

 • להרגיש כמו חרק, ציפור, דג, דולפין, קוף, נמר, נחש וכו'. ובכך לרכוש מיומנויות חדשות של תחושה, ראיה, ריח, שמיעה, טעם וכו'. הפעלת מבנים עתיקים - במוח יש זיכרון עתיק .

 • "לחדור" לתוך אחד הגופים.

 • "לטייל" ברמות התא של הגוף: לראות את עמוד השדרה, איברים פנימיים, "לשחות" בתוך מערכת הדם וכו'.

 • חזיונות עצמיים של הגוף עד למבנים חומריים עדינים: מרידיאנים (ערוצי אנרגיה), מהות הגופים והמערכות, אור פנימי, קשרים עדינים בין גופים וכו'.

 • ליצור כלים מסוגים שונים בגוף, אפשרויות בנייה חדשות.

 • פיתוח סוג חדש של זיכרון - רשום מספר רב של מספרים. לא צריך לשנן.

 • העברה לנקודת ההרכבה הראשונה, יצירת גוף שעווה.

 • להיות מסוגל לראות את מיקום נקודת ההרכבה הראשונה בו זמנית בשישה כיוונים.

bottom of page