top of page

מדרגה ראשונה - "אקולוגיה של הרוח"

השיטה מבוססת על מערכת הדרקון העתיקה.

אומרים שבאדם מתקיימים יחד שלושה כוחות: חיים, מוות וכוחות קדושים, שכל אחד מהם ממלא תפקיד מרכזי בחייו של האדם. רוחניות אמיתית ב"אקולוגיה של הרוח" מושגת כאשר אדם מודע ומשתמש בכל שלושת הכוחות האלוקיים הללו.

 

בשלב הראשון ניתנת הטכניקה של "כוח החיים". "אמא אדמה, תני לי כוח", אומרת תפילה עתיקה. תיאורים של כוחות אלה ואחרים נמצאים באפוסים רוסיים (שירי גבורה רוסיים מסורתיים). 

קורסים העוסקים בפיתוח המידע של האדם מלמדים להבין ולנהל כוחות אלו לפי שיטת ו.מ.ברוניקוב.

שלב א' - "אקולוגיה של הרוח" - מספק מיומנויות מעשיות בסיסיות המבוססות על אימון אוטומטי, המהווה את הבסיס לאומנויות הלחימה. העיקרון שלנו: "שלב בתיאוריה, צעד תרגול".

מושגים שתלמדו בשלב זה:

 

 • תודעת-על ואפשרויותיה.

 • חושי פנטום - הבסיס לטכנולוגיות סודיות.

 • מרחבים חומריים, לא חומריים,מרחבי ביניים והאפשרויות שיש בהם.

 • מהו הבסיס של כוחות חיוניים, גיוון ואפשרויות שימוש מעשיות.

 • עקרון ה"השלמה" פותח תכונות חדשות של הקיום האנושי.

 • אנשים רעילים - סוגים שונים וטכנולוגיות הגנה מולם. 

 • הכוחות האלוקיים של האדם.

 • עקרון אינטרנט אנושי - רשתות עצביות אנושיות.

אתם תהפכו למאסטרים בפיתוח עצמי:

 • תרגישו את האנרגיה ותעבירו אותה בכוונה לגופכם.

 • תוכלו להעביר את זרימת האנרגיה שלך לבן זוג במרחק של 5-7 מטרים או יותר.

 • תוכלו לחדור לאדם אחר עם האנרגיה שלך, ובכך לחזק קשרים רוחניים עדינים ו"להעיר" את המהות של חמשת הגופים (נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה) של בני זוג.

 • תרגישו תחושות פנטום, כוח משיכה, אנטי גרביטציה ויכולת לבטא את התכונות הללו בעצמכם.

 • תוכלו להחזיר חיוניות במהירות. ליצור פרץ אנרגיה עוצמתי. זה הכרחי כדי להפעיל באופן מיידי את פונקציות ההגנה.

 • פרץ של כוח אנרגטי הוא השלב הראשוני להיווצרות רוח הקודש 

 • תפעילו כישורי שימור אנרגיה ראשוניים: הקשבה, מעורבות והסקת מסקנות.

 • תלמדו איך להפעיל את אנרגיית העיניים והמוח כדי לשמור על הראייה, במיוחד בעבודה מול מחשב.

 • תעבדו עם "אנרגיות" מרחוק על פי עקרון ה"מתווך", באמצעות אובייקטים וסכמות. זה יוביל לפיתוח מיומנויות ריפוי טבעיות.

 • תקבלו כלי חדש - רגשות פנטום.  ראו את העולם סביבך בצורה חדשה.  תקבלו תכונות הגנה חדשות - התנגדות להשפעות שליליות: אנשים, ציוד, אנרגיה אגרסיבית וסביבות מידע.

 • תוכלו להחזיר כוחות חיוניים.

 • תוכלו לשמר את יחסי הגומלין של הרוח במשפחה, בעבודה ובחיים.

bottom of page