top of page

מדרגה שלישית - פסיכו-ביו מחשב

השיטה של ​​ראייה עיוורת כראייה חיצונית חלופית ידועה עוד בימי קדם ומשמשת גם בתחום אומנויות הלחימה. במזרח השיטה נקראת "דרקון אש". הראייה של אדם שלא מתרגל מדיטציה היא אינה אובייקטיבית. הטקסט של המורה הסיני הגדול ביותר, הפילוסוף של המאה ה-13 של הדאואיזם המפורסם, לי דאו צ'ון, פופולרי מאוד. הוא כותב: "אנשים שמתרגלים מדיטציה, ברגע שהם עוצמים את עיניהם, מופיעים לנגד עיניהם עולמות דמוניים, וברגע שהם נכנסים לעולם השדים הזה, הם הופכים לאחד עם השדים האלה. אבל אדם עם תודעה חזקה רואה אותו בעיוורון וכמו בעיניים פקוחות, כל מגוון העולמות האשלייתיים אינם יכולים לזהם את תפיסתו, והוא משוחרר מיד". מיומנות הראייה בעיוורון מתורגלת במהלך השנים בטכניקות מיוחדות. ראייה עיוורת דומה לראייה ראשונית ברמה התאית, כאשר הגוף טרם חילק את איברי החישה לראייה, שמיעה, מגע, ריח וטעם. שיטה זו מורכבת מפיתוח ראייה עוברית תוך מעורבות של מבני מוח עתיקים.

במדרגה שלישית תלמדו על מושגים כמו:

 

 • התלות של הראייה באיכות ובסוג האנרגיה של גוף האדם.

 • תיאור הראייה העוברית בתקופה שבה הגוף פעל כמכלול ועדיין לא הייתה הפרדה בין החושים.

 • כיצד לשחזר ולשפר ראייה פנימית אחת עוברית כדי לצפות בגוף האדם ברמה התאית כמו מכ"ם.

 • שלושה כיווני התפתחות של ראייה חיצונית.

 • השתמש במחשב פסיכו-ביו כתוכנית לפיתוח ראייה חיצונית.

 •  סוגי ראייה אלטרנטיבית.

 • שימוש בתוכניות חדשות לתפיסת העולם הסובב: ראייה מהירה של אירועים; שימוש במסננים לסריקת חללים; הכנסת תוכניות של אנשים אחרים לתפיסת מציאות חדשה.


 

 

תלמדו כיצד לשפר את כישוריכם:

 

 • שיפור הראייה והמיומנויות.

 • אמצעי זהירות לעצמך ולעובדים העובדים עם ראייה חיצונית.

 • שיפור מיומנויות החדירה לאדם אחר בשלושת נקודות הכינוס ויתרונותיהן.

 • לראות באופן אובייקטיבי חפצים חומריים, וחלל בדיוק גבוה.

 • ראה יצורים של חומר עדין: אנרגיה, ביו-שדה, הילה, זרימות אנרגיה, קרניים ועוד.

 • לנהל, לשנות וליצור במודע יצורים של חומר עדין בעלי תכונות מסוימות, זרימות אנרגיה, קרניים וכו'.

 • להיות מסוגל ללכוד את התמונה במרחב הטרוגני.

 • התאמת המחשב הפסיכו-ביו: הכרת שיטות ההחפצה ושיפור כיוון המחשב הפסיכו ביו.

 • לתפוס את המרחב שמסביב בצורה רחבה, מנקודות מבט שונות, באמצעות מרכזי תצפית פעילים.


 

 

bottom of page